TRẦN DZẠ LỮ


 

ĐM NINH CHỮ

 


V đm
Ninh Chữ ti về
Khng em
Biển cũng vn v.. nỗi buồn !
Sao trời thắp nhớ
Chưng thương
i con mắt khp
Thin Đường
Cn đu?
V đm Ninh Chữ
Ti cầu
o xưa nhu nt, khng chao đảo lng
Bởi
Người thường tr c đơn
Trổ cờ ngọn gi bất tường
Cũng cam!


Trần Dzạ Lữ 

art2all.net