TRẦN DZẠ LỮ

 

ĐÊM KHÔNG EM

 

                                                    

 
Đêm không em, anh lang thang ngoài phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt nhớ thương ai?
Tay thương tay trống rỗng suốt khuya dài
Môi nhớ môi đụng sầu qua khói thuốc…

Đêm không em, thẩn thờ chân anh bước
Bước vô hồn lạc lối chẳng màng chi
Ngựa xe người cứ dần dần trôi tuốt
C̣n bóng anh hành khất măi xuân th́…

Đêm không em, anh ở trọ đường đi
Dấu chấm than cho t́nh yêu da diết
Ngửa mặt trông trời-em nào có biết
Chúa cũng thở dài …lệ đá không vui !

Đêm không em, gió hút mắt ngậm ngùi
Trăng vành vạnh ai ngờ chia hai lối
Ta vẫn c̣n ở hai phương trời nhớ
Có khi nào hai nửa lại thành đôi?

Đêm không em, anh hết đứng lại ngồi
Kẻ măi tên em âm thầm ngực trái
T́nh yêu này ,anh xin ǵn giữ măi
Dù mai này, trái đất có ngừng quay…

Trần Dzạ Lữ
( Sàig̣n, đêm không em )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net