Trần Dzạ Lữ

                                    

ĐM MƯA NGHE TIẾNG ĐN BẦU

 

 

Đm mưa, về gc lửng

Chợt nghe tiếng đn bầu

Ro rắt-Đời quay đựng

Qu người? Qu ta đu?

 

Mưa, m đường chim bao

Đn bầu rưng rưng nhớ

Mở ngực đời c lữ

Chỉ l vết tnh đau

 

Đm mưa về gc lửng

Độc ẩm một mnh ta

Rượu hề! Bầu đ cạn

Buồn hề ! Sao chưa tan?

 

Tiếng mưa lẫn tiếng đn

Nhớ ai ngoi nội cũ

Bao năm rồi mẹ hử

Con chưa lần về thăm!

 

Thương mi nụ Hong Lan

Thơm ngt chiều Bến Ngự

Yểu điệu sầu Tn Nữ

Bng khung đường thu vng

 

Nhớ đin trời cố xứ

o tm ai qua cầu

Ta như l ngọn gi

Hn tc đầm mưa ngu

 

Bao năm rồi em hử

Tnh theo tiếng đn bầu

Ta thnh my viễn xứ

Lang thang bến giang đầu

 

Đm nay nghe đn bầu

Ro rắt, về gc lửng

Chợt hồn ta quay đựng

Qu người? Qu xưa đu?

 

Đời hề! Tri lận đận

Thơ hề! In gian nan

Rượu hề! Bầu đ cạn

Buồn hề ! Sao chưa tan?

 

 

TrầnDzạ Lữ

( SiGn 1989)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net