THƠ TRẦN DZẠ LỮ


ĐI XUỒNG BA L CNG EM

 


Đi xuồng ba l cng em
Chng chnh sng rạch như thm thắt tnh
Hai bn bần trắng bnh yn
Thm về cắm một chữ duyn nơi ny
Sợ mnh bỏ phố trầu cay
Thiếu vi nồng ấm những ngy khắc tn
Khng quen chăm cht bưng biền
Những khi trở gi mưa xen lẫn sầu
Đi xuồng ba l nao nao
Đưa em về lại nhiệm mầu cha xưa
Để anh qut l cho vừa
Gom vo thương nhớ cng thơ thắp đn

Trần Dzạ Lữ


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net