Trần Dzạ Lữ

                

 

Đ Ố   A N H

Tặng Nng Thơ

 

Ui chao ốt dột qu chừng

Đi m anh cũng đn đường tui răng ?

Bao giờ anh bắt được trăng

Th tui mới chịu ni năng đ tề !

 

Ui chao mới ra ngoi đ

Cũng anh lảng vảng theo thề thốt yu

Bao giờ biển cạn, đ ku

Th tui mới chịu anh khều đ nghe !

 

Ui chao lng nọ, đường kia

Đi m cũng đụng anh me rứa hai

Bao giờ rừng trụi hết cy

Th tui mới chịu đưa tay anh cầm !

 

Ui chao ốt dột vạn lần

Ở m anh cũng bần thần ng tui !

Bao giờ ngọn ni kia tri

Th tui mới chịu anh mời mọc nhau !

 

Bao giờ đất ở trn đầu

Trời chui xuống nước, trăng sao thất tnh

Ng ra chỉ c hai mnh

Th tui mới chịu anh rinh về nh

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Đ Ố   E M

Tặng Một Người

 

Cy chi mọc ở trong anh

Ng khng thấy nhnh thấy cnh đ O ?

Rứa m ra ngẩn vo ngơ

Em đi một bước anh khờ dại lun!

 

Cy chi  khng ở ni non

Ở nơi su thẳm nỗi buồn đ em?

Cy chi khng tuổi, c tn

Hm ni, hm nớ anh quen ngồi đồng?

Chờ m con mắt anh lun

Em đi biệt dạng nỏ cn ng lui ?

 

Cy chi c rứa O ơi

Xui anh lng ngng một đời trai lun?

Cy chi trong dạ bồn chồn

Trong tim đau đu mười thương O tề ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SG thng 2 năm 2011 )

                                   

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net