Trần Dzạ Lữ

                                    

 

Đ Ó I

 

Khi t́nh yêu đủ đầy

Người sẽ im như thóc

Cạy miệng cũng không nói

anh buồn em đâu hay ?

 

Học ai được câu này:

Hăy để t́nh yêu đói

Tự nhiên người sẽ tới

Không cần vẫy bàn tay!

 

Nếu đăm đắm từng ngày

Sẽ nhận về thua thiệt

Em làm cao như mây

Bay ra ngoài da diết !

 

Anh yêu đến…khánh kiệt

Sẽ đụng đầu chua cay

Khi ấy em giả điếc

Ai đong nhớ thương đầy?

 

Đói một lần để hay

Tàu cũng cần ga xép

Ga xép cũng nên biết

Tàu rất cần đường ray…

 

Anh đói ở phương này

V́ t́nh yêu đi lạc

Có khi em cũng khát…

Mà chính ḿnh không hay!

 

Trần Dzạ Lữ

(SàiG̣n tháng 10 năm 2011)


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net