TRẦN DZẠ LỮĐÔI KHI

 

Đôi khi thương kỷ niệm
Chằm vá lại t́nh yêu
Hai tay nhừ lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu...

Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tṛn câu kinh khổ
Ta bước qua chín ch́u

Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo...

Chằm vá lại t́nh yêu
Có khi ḷng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu !

 


Trần Dzạ Lữ


 

 

 

art2all.net