Trần Dzạ Lữ

 

DỖ NGƯỜI QUÊ XỨ

Tặng AL

 

Ừ th́ về với anh đi

Đời tuy chật hẹp không b́ được ai

Nhưng ḷng anh sẳn ban mai

Sẳn tim nồng thắm, sẳn ngày ca dao…

Sẳn trăng vời vợi trên đầu

Sẳn thơ đón đợi, sẳn màu t́nh chung!

Sẳn mùa đang dậy hơi xuân

Hai ta hôn phối một lần thử sao !

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n 11.2009 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net