TRẦN DZẠ LỮ


 

DỖ NGƯỜI TNH CUỐI NĂM

 


Ngủ đi em, qun ưu phiền
V qun thế giới đang xiềng xch nhau...
Ưu tư chi để phai mu
Chiếc gương hiện tại chưa sầu chung thn...
Ngủ đi em với điệu vần
Thơ ca anh dỗ dnh bằng tri tim
Cuối năm do dc đi tm
Con mắt của mẹ ru em thay lời...

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

art2all.net