TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

EM GIẬN, ANH BUỒN

Em giận, anh về, đm khng ngủ
Đm mn, nỗi nhớ cứ sinh si
Vng tay khi thuốc, vầng trăng ng
Tĩnh vật m m lạnh bng đời

Em giận chi hoi vậy em ơi
Tri tim đy đ thuộc em rồi
Anh ngoan hơn cả Cừu non nữa
Gặm niềm yu dấu ấy-chưa ngui

Em giận, anh về nơi cuối trời
Biếng ăn, phờ phạc dấu buồn rơi
Đm đm gọi mi, quỳnh hương nhỉ ?
Hn miết chn dung của một người

Em giận, anh về, thơ viết vội
Chưa trn cu c của tnh yu
Mỗi pht xa nhau, ngy cũng bệnh
Anh đi lầm lũi giữa chiều xiu !

Em giận, anh bất thnh Tư M
o xanh hăm hở tương tư người
Đấm ngực giận mnh sao khờ khạo
Ni điều hư huyễn để thương đau

Em giận, anh buồn, thm tội nghiệp
Thằn lằn chặc lưỡi mi c đơn
Ma đang tim tm trong mắt biếc
Thăm thẳm qua lng mưa nhớ mong

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net