Trần Dzạ LữEM TÔI Ở HUẾ

Em về gánh nước sông trăng
Cuối quê hương bưởi rất đằm thắm thơm
Thị thành sao bằng cô thôn
Cảo thơm lần lượt giở con mắt t́nh…HUẾ TRONG TIM TÔI

Đi mô Huế vẫn trong tim
Ăn mô cũng nhớ trái sim trên đồi
Chuông chùa đậu ở đôi môi
Kim Long yểu điệu dáng người trâm anh!

Trần Dzạ Lữ
( SàiG̣n tháng 3 năm 2009 )

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net