TRẦN DZẠ LỮ

 

 

G KHỜ

 


 

 

Người ta c nhiều cch để nhớ
Khi yu thương
Để tri ấu nn trn
Nhưng người ta cũng c nhiều cch để qun
Khi ght bỏ
Tri bồ hn cũng mo
Thật tnh anh khng hiểu
Lc yu nhau em c ba php g
M anh kh qun?
Đi đu về đu anh chỉ cn một cch
Nhớ
Nhớ cuồng đin!
Em hỡi em
C phải anh l một g tnh khờ?
Người ta c nhiều cch để nhớ
V cũng c nhiều cch để qun
Chỉ ring anh
Bưng tri tim mnh đem cho
M khng hề
Nhớ.

Trần Dzạ Lữ
      

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net