THƠ TRẦN DZẠ LỮ


GNH Đ ĐĨA CŨNG L GNH Đ NHỚ

Nguồn hnh : timeout.vn

 

Gnh Đ Đĩa cũng l gnh đ nhớ
Anh dắt em về tay nắm bn tay
Tạo ha xếp chồng nhn rất ngờ ngợ
Đĩa c linh hồn m ta đu hay ?

Xuống đy rồi cn ngỡ đu đy
Cn nhắc phụ phu trầu cay, quế thảo
Thương cho đẻ(*) kiếp người lc mắc nợ
Ci nhn gian cơm o vẫn chưa đầy

Chiều dt nắng nn chẳng thấy mưa bay
Gi thng thốc chiếc khăn vờn cổ tch
Điệu một cht cho lng vui tưng tửng
Chơ hầu( **) no anh phụ rẫy đu eng ( ***)?

Dựa vch đ mắt lng liếng lm duyn
Cu quan họ thả qua trời xứ lạ
Anh bắt được niềm tin như chiếc n
Bắn vo tim bạch m chết trăm lần

Nhớ trưa trờ đến nh thờ Mằng Lăng
Nơi Thnh Ph Yn sầu uổng tử
Trời vẫn xanh v đất chưa do dự
Ai tm về khấn nguyện nẻo an thn ?

Gnh Đ Đĩa vẫn chong con mắt thần
Chờ người đến ,đu chờ chi sấm st?
Nơi anh đợi tnh em , mơ -hết-biết !
Dy tơ hồng l vng lọng yu thương


Trần Dzạ Lữ

 


(*)Thương cho đẻ, địa phương ngữ Ph Yn l Thương cho đ
(**) Chơ hầu no l hồi no
(***) Eng l em, Anh tiếng Tuy Ha


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net