Trần Dzạ Lữ

          

G H I M

  

 

Lần lữa chi, để buồn con mắt nhớ

Hy ghim tnh vo ngực tri nghe em

Để anh thương lc chn-cứng-đ-mềm

Lc bất s mu thời gian trắc trở !

 

Ghim tương tư vo những đm trở gi

Khi em về ngờ ngợ gt sen quen

Mnh chờ nhau bằng những nụ hn mềm

Bn hng xm chừng như ai chưa ngủ ?

 

Thng tư yu c chi m mắc cỡ

Hy săm soi gương lược tuổi yn bnh ?

Ghim kỷ niệm vo chăn chiếu đang xanh

V khẽ ht  bi sắc-hoa-mu-nhớ

 

Lần lữa chi, tri tim anh ngy nọ

Cứ rung chung tha thiết đến by giờ

Ghim ma hạ vo Thnh Nội như thơ

Để em biết đường-phượng-bay ngy cũ..

 

Về với nhau c cần chi thước thợ

Ni tấc no đo đếm được mnh mng ?

Mưa nắng ấy, c hề chi em hở ?

Mnh đội trời đạp đất để yu thương !

 

 

Trần Dzạ Lữ

( Thng 4 năm 2011 )

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net