TRẦN DZẠ LỮGIẬN CHI EM?
 

Giận chi em? Để cực lng anh rứa
Mi trề ra, mắt lng liếng kiu kỳ
Nụ hoa đo khp lại giữa hng mi
Em đin thật...bởi v anh ni hớ...

Giận chi em? Để cực lng anh rứa
Đm lang thang hối lỗi cũng sa m
Đn Saigon kia ''ngọn xanh ngọn đỏ...''
C ngọn no dẫn lối để về yu?

Giận chi em? Cho ủ rũ dng Kiều
Anh hết ''chộ'' nụ cười xưa kiu bạc
Để cho trăng thanh đang trn lại khuyết
Hoa hồng vng np nhớ bng c liu...

Giận chi em? Để Cha cũng buồn theo
Khi thấu hiểu kẻ quy hng tồi tội
Anh sợ nhất những lc em khng ni
M ngọt đầm thơ l mũi tn đen...

Giận chi em? Tim anh đ thắp đn
Một trời thương cũng bắt đầu lồ lộ
Giận chi em? Để cực lng anh rứa
Nụ hn đền sẽ ngờ ngợ rất ring...!

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net