Trần Dzạ Lữ

          

GIẬN CHI LU RỨA ?

Gửi Một Người

           

 

Giận chi lu rứa em tề

Để anh chết đứng nơi qu qunsầu ?

Tội tnh con mắt dao cau

Chiều nghing, mi khp phai mu nắng xanh !

Đm đm anh đứng một mnh

Ngu ngơ nhớ Phụng-Nghi-Đnh c em

Giận chi lu rứa răng đnh

Ci anh hiu quạnh, ci tnh bơ vơ?

Tội tnh con mắt em xưa

Nhớ ơi Ph Trạch chiều mưa ai về?

Chờ nhau tận phố cng qu

Giận nhau chi nữa, hy về với anh

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 3 năm 2011 )

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net