TRẦN DZẠ LỮ


 

 

GIẬT M̀NH
 


 

 

Có những mùa xuân đi qua rất vội
Nhưng mắt xuân th́ ở lại lâu dài
Đêm giật ḿnh, ngộ ra thời nông nổi
Yêu một người...để cơng nhớ hai vai...

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 


 

art2all.net