Trần Dzạ Lữ

 

GỬI BẾN NGỰ

 

 

 

 

Đường ra Bến Ngự by chừ

Cn xanh mu o tiểu thư năm no?

Nhớ người nhớ suốt xưa sau

Đứng, đi sờ sửng v cu n tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net