Trần Dzạ Lữ

 

Gửi một người

không có tuổi dậy th́  

                           Gửi N.T.K.T

 

Nghe nói em không tuổi dậy th́
Một thời lửa đạn phải xa quê
Lao lên thành phố sầu ngơ ngác
Cơm áo ăn ṃn thân Qúy Phi…

Tôi cũng như em- có khác ǵ
Một thời lửa đạn phải ra đi
Vẹt gót giang hồ ,thân tứ chiến
Quê nhà hun hút bóng sơn khê!

Đêm đêm nằm mộng người tri kỷ
Chỉ thấy sương khuya trắng mái đầu
Gơ nón cầm canh, đời nhợt nhạt
Mơ hồ ngựa hí chốn thương đau…

Thôi cứ xem như người chiến quốc
Trở về quên hết chuyện binh đao
Rót rượu mời em người xuân nữ
Cạn chén tương phùng thương mến nhau…

Trần Dzạ Lữ
( Tháng 6 năm 2009 )
 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net