Trần Dzạ Lữ

 

GỬI NGƯỜI EM AN CỰU

Tặng C.T.H

 

 

 

                               Xưa anh cũng yu một người An Cựu

                               Người ấy giống em như tạc by giờ

                               Mắt Huế buồn chy hết cả cơn mơ

                               Anh lynh qunh đứng bn bờ khổ nạn

           

                               Những ma tnh của anh đều hạn hn

                               Đợi mưa em m chẳng thấy nghing về

                               Qua Trường Tiền anh ngả nn si m

                               Mắt do dc tm ma xun khng tới!

           

                               V anh biết mnh đu cn cơ hội

                               Để gần em d một st-na buồn

                               Đm Nội thnh ngn sao l dấu hỏi

                               Bao giờ người chung nn, kẻ chung khăn ?

           

                               Rồi xa em l xa gạo de An Cựu

                               Những ma thơm đ mất hết trong đời

                               Thi cũng đnh lm một kẻ mồ ci

                               Đi cho hết kiếp người như định số!

 

                               Ở ngai nớ lm răng em thấu tỏ

                               Tri tim ny chn chặt những tnh đau?

                               Yu như kẻ đi tm trầm chn ni

                               Chn ni sầu anh rớt xuống chim bao

 

                               Trần Dzạ Lữ

                             ( thng 2 năm 2010 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net