TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

GI NGƯỜI  Ở XA

 

Chẳng biết em l ai l ai

Kỳ hoa hay dị thảo, trang đi?

Chỉ nghe em ni qua điện thoại

Cũng sửng hồn anh, một sớm mai

 

Cũng xếp cnh chuồn xưa ở đy

SiGn đu c gi heo may

Sao nghe lướt thướt niềm thương nhớ

Em của tnh anh hay của ai?

 

Chẳng biết về đu chiếc gương soi

Tc bay,chiều xuống,giọng em cười

Nghe ra hạnh phc trong lồng ngực

a vỡ ra nghn tia chớp vui!

 

Chẳng biết em l ai l ai

Bồn chồn anh hết một đời trai

Ngy sau ,ging bo no vy kn

Th cũng cam lng nghe l rơi

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 3 năm 2012)

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net