TRẦN DZẠ LỮ


GỬI NGƯỜI TRONG TIM

By giờ ngong ngng tin em
Nắng khuya thắp mộng bay ln lạ thường!
Dặn lng thi hy v ngn
Để v ưu nu dặm trường em qua
Xe thương, nng nhớ nụ hoa
Nở trong xun muộn nhưng l Đường Thi!
By giờ anh githị phi
Thnh gừng để uống phng khi tri trời
Đứng vin cnh bưởi gọi người
Chiều đưa, gi đẩy khng lơi lỏng tnh..

 

Trần Dzạ Lữ


 

 

art2all.net