Trần Dzạ Lữ         

 

 

h i

 

 

Thấy người hi tri ngọtngay

Sao ti hi nỗi đắng cay mang về?

Lang thang lỡ vấp cu thề

Cho đi đu c nhận về g đu?

Suốt đời v vu chim bao

Nuốt v đắng ngắt, quăng đu by giờ ?

Một đời cn lại cu thơ

Mnh mang nhớ, để ti ngờ vực ti

 

Trần Dzạ Lữ

( Sign thng 6 năm 2011 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net