Trần Dzạ Lữ

 

H T    D Ạ O    B N    T R Ờ I

 

m nửa vầng trăng lạnh
ta về bn trời cao
ht đin đời hiu quạnh
chống gậy nhn mưa mau

Tuổi nay gần tam thập
sống lẻ như đ mn
bằng hữu m tăm tắp
tnh nhn như dao đm
 
Mấy năm rồi khng gặp
hồn nứt nỗi m thầm
nhất ty buồn thm đậm
ca ngm vời cỏ cy
 
Cng chỉ mu khi sương
ngẫm nghĩ hoi hương đỏ
mắt mờ đường chim bao
ngắt một cnh hoa nhỏ
nhớ thu biếc hm no
hồn ta chao chớn gi
nay biết về nơi đu?

*1973
(trch Ht Dạo Bn Trời)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net