Trần Dzạ Lữ

                                   

H Ọ A   S Ĩ

Tặng  Họa Sĩ  RỪNG

 

                     Dream of Homeland - Rừng

  

Rồi th tc chng cn xanh

Tnh yu cũng hết nng hanh trong hồn

Tri dần v pha hang hn

Lại rt nhung nh nụ hn ban đầu

Ngy xưa em đứng bn cầu

Tc thề Tn Nữ chim bao một thi!

Anh về từ gi trng khơi

Nửa thn du tử, nửa ngưi Lương Sơn

Thời gian: Nưc chy đ mn

Sao yu thương vẫn c cồn co đau?

By giờ ngồi tiếc thương nhau

Cũng đu kịp v lại mu tnh chung?

 

Trần Dzạ Lữ

( SiGn thng 11.2010 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net