THƠ TRẦN DZẠ LỮ


 


 

HỘI AN 1

Giữa trng vy thuở lm hnh
Ai cao giọng đọc thơ thnh đường gươm
Ngy về phố cũ tai ương
Tm nhau trong cht dư hương qu mnh...HỘI AN 2

By giờ đất cũ hồi sinh
Cầu cong ngi đỏ thắp tnh trời xanh
Hỏi em cn lẻ loi mnh
Hay con so đ lm thinh theo chồng?

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net