Trần Dzạ Lữ

                                   

HỒI ỨC VỀ QUÁN CÀ PHÊ

LÀNG VĂN

 

  

 

Xưa đi thắp mộng t́nh đầu

Hai hàng cây cũng đứng chào đôi ta

Mỗi ngày em mặc áo hoa

Về nơi quán ấy thật thà anh đưa

Đưa t́nh từ thuở ban sơ

Nụ hôn đắm đuối cứ ngờ trăm năm

Bây giờ đă thành vợ chồng

Những ngày quán xá hư không mất rồi

Áo cơm chật chội trong đời

Anh lăn bóng nhớ, em bồi hồi thương

Nghĩa là xa lắc thiên đường

Anh trăn trở ngóng, em mường tượng mong… 

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net