Trần Dzạ Lữ

                                    

H U Ế   C Ủ A  T I

 Ừ ny Huế của ti yu
Sau cơn ging bothm chu chuộng em !
Sng Hương đừng ni g nghen
Để ti ru ngủ, trắng đm canh mnh
Suốt đời em mi trc xinh
Để ti quấn qut Hậu Đnh Hoa xưa
Vai cầu em đ nu chưa
Như vai ti rộng bốn ma yu thương !
Ừ ny Huế của ti ngoan
Mắt mi thỏ thẻ như rng buộc nhau
V dầu ngọn gi chim bao
Thổi ran rt mặt, trăng sao đổi, dời
Vẫn l em của ti ơi!
Nghn khuya dịu ngọt từng lời dạ, thưa

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net