Trần Dzạ Lữ

                                    

H U Ế   M Ư A

 

Tặng Rất Huế, Hong Kim Chi,

Đon Thị Khi Nguyn, Từ Nguyễn, TL

 

 

Huế mưa khng thấy mặt trời

Sầu nghing tay nn che đời hong hoa

Lạnh từ trong ruột lạnh ra

Em co ro mộng, đm qua nhớ người

Mưa từ  cổ độ mưa ơi

Nghn khuya cn ướt tc người sng Hương!

Huế mưa, rt cạn hồ trường

Cũng khng đủ ấm một phương anh n!

Hồn rưng rưng bng my ch

Nam ai rớt giọng, lỡ đi lỡ về !

Mưa cn mưa mi l th

Mưa trng vy, đ no nề chưa em?

Mưa chi rồi cũng khng qun

Giọng ai thủ thỉ qua miền yu xưa

 

Trần Dzạ Lữ

( Si Gn nhớ mưa Huế .8.2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net