TRẦN DZẠ LỮ

 

H Ụ T  H Ẫ N G

 

 

Không có em- ngày- dài –hơn=thế-kỷ

Và phương này anh ngồi đứng không yên

Hoa chẳng nở trong căn pḥng cô lẻ

Bút mực buồn trên trang giấy không tên…

 

Không có em-áo xưa nhàu thân quen

Đường chợt rộng bên chiều thiên lư

Anh ra vô-lặng lờ câm chiếc bóng

Chiếc bóng ḿnh hụt hẫng nỗi sầu điên!

 

Không có em-t́nh yêu không lên tiếng

Lời ca xang hiu hắt quán cô hồn

Bao nhiêu rượu trút hết đời tê điếng

Lăn lóc về miền nhớ mảnh trăng nghiêng…

 

Không có em-anh bơ vơ triền miên

Biển lấp liếm hết năm dài tháng rộng

Nỗi cô đơn sẽ là ngh́n con sóng

Vỗ vào hồn cấp tập dấu oan khiên…

 

Không có em-dĩ nhiên là anh buồn

Như đêm đen khát khao nhiều ánh lửa

Em đă hẹn nhưng rồi em lần lữa

Để anh chờ ṃn mỏi những ḥang hôn..

 

Trần Dzạ Lữ

( Tháng 8 năm 2009 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net