Trần Dzạ Lữ

          

KHI ANH HN EM

Tặng 2 L

           

 

Khi anh đắm đuối hn em

Cha ơi! Ai đ cũng thmnhư anh!

Cỏ cy đờ đẫn quanh mnh

Gi xiu vẹo gi, nắng đinh ninh vng

Hoa ghen dưới nguyệt mơ mng

Ging sng ngừng chảy, ni bng hang qun !

Khi anh đắm đuối hn em

Dưới chn đất cũng rất mềm thiết tha

Nụ hn tuyệt đối hm qua

Trăm năm hồ dễ phi pha tnh nồng ?

Khi anh đắm đuối hn gần

Tri tim thơm thảo cũng lần lượt vui

Nẻo xa hạnh phc về đời

Hn nhau những nụ tuyệt vời nghe em

 

Trần Dzạ Lữ

 ( SiGn thng 3 năm 2011 )

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net