TRẦN DZẠ LỮ


 
KHI EM VỀ CHỢ ĐO

Khi em về chợ thương
Anh ở đầu chợ nhớ
Bn nắng anh lớ ngớ
Bn mưa em v thường

Anh biết gạo Nng Thơm
Ở xứ em lu lắm
Ước được về một bận
Để tắm tp ma trăng

Dẫu ta chưa chung đường
Nhưng thơ th chung lối
Thầm th lời em ni
Ngọt cu l mười thương!

Khi em về chợ thương
Anh nằm nơi chợ nhớ
Đếm thời gian cch trở
Mơ nu lại Thin Đường!

Mua gim anh cht hương
Của ma mng con gi
Mua đm rất thơ dại
Bn vầng trăng lưỡi liềm

Cần một cht bnh yn
Qun Si Gn xe ngựa
Khi em về chợ nhớ
Anh thật tnhyu em !

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net