Trần Dzạ Lữ

                                    

KHI EM VỀ XỨ NẪU

 

 

Em về mỏng mảnh như sương

Len vào hồn một đêm thương nhớ đầy…

Em về xứ Nẫu mưa bay

Chắc quên  luôn một dấu giày phong sương ?

Giang hồ thèm một mùi hương

Tàn khuya đất Trích, cứ tương tư người…

Bay ṿng khói thuốc chơi vơi

Em về xứ Nẫu nón cời c̣n nghiêng ?

Đợi em đêm tiếp đêm liền

T́nh ơi, trăng có qua miền yêu không ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n, 30 tháng 8 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net