Trần Dzạ Lữ

 

KHI GẶP LẠI LOAN 

 

 

Em đi tháng nhớ ngày thương

Vầng trăng mọc nỗi đọan trường trong tôi

Bao năm lưu lạc quê người

Vẫn c̣n nghe giọng em cười từ tâm…

Gặp nhau buổi ấy ân cần

Rồi xa cách măi muôn trùng sóng xô!

Tường đâu bóng một con đ̣

Ch́m trong dâu bể mịt mờ đăm đăm!

Bất ngờ Phượng lại gặp Loan

Phố xưa bừng dậy, bàng ḥang nắng vui

Từ tôi phiêu lăng bên trời

Cũng nghe ấm lại môi cười ngh́n khuya…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 11.năm 2009)

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net