TRẦN DZẠ LỮ

                       

  KHI VỀ HIỆP THÀNH ĂN THỊT RẮN

 

                           Anh lên một chuyến xe đ̣

                           Về thăm em, vẫn c̣n ngờ chiêm bao…

                           Hiệp Thành đất thấp trời cao

                           Ta bên nhau để nguyên màu nhớ nhung!

                           Về đây ngày nắng rưng rưng

                           Rất lâu mới gặp mùa xuân… lạ lùng!

                           Mời anh thịt rắn bên đồng

                           Mua từ lục tỉnh, em mong ngóng …hoài!

                           Không ăn, sợ em mất vui

                           Th́ thôi cứ thử nuốt trôi một lần !

                           Khi về cứ măi phân vân

                           Đêm nay hóa rắn…lỗi lầm sao em ?

 

                           Trần Dzạ Lữ

                           ( SàiG̣n-Hiệp Thành xuân Nhâm Th́n)

                                   

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net