Trần Dzạ Lữ

          

KHÔNG BAO GIỜ

Tặng Một người ...

           

 

Không bao giờ anh đánh cắp hạnh phúc của em đâu

Dù biết rằng nhiều khi yêu em dữ dội

Như sóng vỗ bờ ngày đêm qúa tội

Như dây trầu cần quấn quưt thân cau!

 

Không bao giờ giải thích được v́ đâu

Lư lẽ của con tim lạ kỳ đến thế

Dù biết rằng em xưa là trầm là quế

Và anh nay ngơ ngác đến vô cầu…

 

Không bao giờ anh ném niềm đau

Của riêng ḿnh đến cho kẻ khác

Huống hồ em-giọng vành khuyên kiêu bạc

Phải hót đấy trời-phải nhả nhạc phun châu !

 

Không bao giờ anh cướp mất v́ sao

Đang sáng sủa trong hồn em xuân sắc

Dù biết rằng anh thương em cấp tập

Nhiều đêm buồn dựa vách chiêm bao…

 

Không bao giờ anh đánh cắp hạnh phúc của em đâu

Đừng hỏang hốt tưởng lầm anh kẻ cướp

Anh là đất của rừng thương biển nhớ

Bát ngát t́nh này xin gửi đến muôn sau…

 

Trần Dzạ Lữ

SàiG̣n giêng năm 2011.

                                   

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net