THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

LÁNG O (*)

 

Ăn chi mà ra rứa
Mặt láng o đó tề ?
Nụ cười như hoa nở
Đẹp một góc trời quê…


Môi mọng thấy mà mê
Mi cong cong cầu Huế
Đứng, đi như Các Mệ(**)
Nói năng lại nhu ḿ


Thấy o ngày hôm ni
Mềm khớp không dám bước
Ḍm sau rồi ḍm trước
Răng thẩn thờ như ri ?


O mô có cái chi
Giống như là bùa ngải ?
Răng lại thích ngồi tù
Trong trái tim ngai ngái?


Tối về ḷng cứ hỏi
Thấp thỏm rứa mần răng?
Mới gặp chỉ một lần
Lại yêu như điểu đổ…(***)


Ngày mơi ( ****)tui có khổ
Cũng thích rứa đó ni
Tim có hóa thành ch́
Th́ đúc O thành tượng !


Ngó hoài không biết ngán
Bởi t́nh cứ chưa bưa(*****)
Ăn chi mà lăng mạn
O ưng làm vợ chưa ?


Trần Dzạ Lữ

 


(*) Láng O, địa phương ngữ Huế là mướt rượt, đẹp
(**) Các Mệ là chỉ người hoàng phái, ḍng dơi vua chúa
(***) như điểu đổ là yêu quá mức
(****) Ngày mơi là ngày mai
(*****) Chưa bưa là chưa đă, chưa đủ

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net