THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

 


LÁ T̀NH NHÂN 1

Ḿnh cần chiếc lá t́nh nhân
X̣e trăm nụ nhớ thật gần môi hôn…
Ngày mê háy mắt bồn chồn
Đêm say ngọc nữ, nên luồn tuôn qua !

 

 

LÁ T̀NH NHÂN 2

Ḿnh t́m chiếc lá t́nh nhân
Tặng em làm lọng che bâng khuâng chiều
Anh về truy nă đăm chiêu
Để em hơn hớn trăng treo mạn t́nh…
 

 

LÁ T̀NH NHÂN 3

 

T́m rồi mà vẫn đinh ninh
Giấu vào tim của để dành… cho em!
Mai sau, nếu vắng môi mềm
Hôn lên chiếc lá anh gh́m thương đau…
 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net