Trần Dzạ Lữ

                                  

L Ẫ Y

  

Thôi đừng lẫy nữa nghe cưng

Để anh mặn muối cay gừng…dỗ đây !

Dỗ em một giấc ngủ đầy

Để quên hờn dỗi những ngày thiếu anh…

Thôi đừng lẫy nữa nghe em

Để anh nựng sáng, nựng đêm…thương ń !

Môi cười, mắt ướt như ri

Đố ai phế truất nhu ḿ được mô ?

Thôi đừng giận nữa nghe O

Để anh ném hết những hồ nghi xưa

Giăng t́nh như vơng đong đưa

Ru em mải miết, ru vừa dấu yêu…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 6 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net