TRẦN DZẠ LỮ


 

LUẬN VỀ CÂY DỨA DẠIKhông phải phường giá áo(*)
Chẳng phải hạng túi cơm
Người như cây dứa dại
Mọc thẳng đứng trời xanh...

Gió mưa không sờn chí
Nắng lửa cứ bền gan
Xanh một màu tương kỷ
Đẹp sao mắt phương Nam !

Ngó qua cây hoàng lan
Đang thời kỳ mộng mị
Ai ươm ḷng nhị hỷ
Để thách thức thời gian ?

Thời trận mạc suy tàn
Thời a c̣ng cũng thế
Không nhăn mác kinh kệ
Vẫn vô vi đàng hoàng...

Mỗi ngày ngươi cứ nở
Nụ cười là tâm an
Đời trông nhiều dứa dại
Mọc biếc xanh thiên đàng...

Khuất mắt màu địa ngục
Có thật ở trần gian
Thắp đèn đêm họ Lục ( **)
Soi kinh,nấu sử vàng...

Trần Dzạ Lữ

 


(* )Mượn ư thơ Nguyễn Tiên Điền( ND )...Những phường giá áo ,túi cơm sá ǵ...
(**) Lục Vân Tiên

 

 

art2all.net