Trần Dzạ Lữ

                                    
 

l ư ỡ n g   n a n
                                   

 

Bây giờ tiến thoái lưỡng nan

Gần nhau chẳng đặng, xa càng khó xa…

Trái tim rung nhịp thật thà

Làm sao dứt áo người ra, cho đành ?

Thôi về ghim nhớ trong tranh

Uống hương thiếu nữ, nuốt t́nh ca dao!

Em đi, lại tiếc câu chào

Mưa qua phố vắng, anh đầu hàng anh !

Bây giờ tiến thoái lưỡng nan

Gần em chẳng đặng, xa càng khó xa…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 11 năm 2011)

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net