Trần Dzạ Lữ

          

L Ư Ớ T   N T

 

Đm đm anh lướt nt

Tm kiếm bng hnh em

Sợ sẩy một mối tnh

Đắm say v da diết

 

Đm đm anh lướt nt

Rồi chat cht v em

Ngy xưa anh đu biết

C một người thương anh ?

 

Một ln hương mỏng manh

Cũng tri dần qua nt

Nhấp chuột l sẽ biết

Những nụ hn rất mềm !

 

Tnh ảo nhưng m thật

Chuyện của hai đứa mnh

Xa qu vẫn chưa mất

Dấu địa đng hở em ?

 

Đm đm anh lướt nt

Để gặp bng hnh em

Chat cht nghe tồi tội

Khi yu bằng tri tim

 

Trần Dzạ Lữ

( Thng 4 năm 2011)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net