TRẦN DZẠ LỮMẸ, CHA, ANH, EM

  

MẸ

Mẹ m du bể về trời
Bỏ cha ở lại, bng người lặng cm
Ngước nhn ln thấy phong trần
Thấy lun tnh Mẹ rất đằm thắm xưa..

CHA
Rồi cha nhớ vật, thương vờ
Hiền th vo ni đu ngờ biệt tăm
Thn g trống phải lo toan
Chn cơm, manh o cho con ấm lng !

ANH
Khi khng anh thnhanh nui
Học xong cn phải về ngồi lửa rơm
Đn em tu tt mừng rơn
Khi nồi cơm chn bi trơn miệng ngho !

EM
Cũng đnh thn gi cheo leo
Hết may, lại v, hắt hiu thn lng
Thm con chữ đến min man
Nhưng thi, học lm anh chng xm trn(*)

Trần Dzạ Lữ
( Ma Vu Lan 2015 )

 

________


(*) học ln
 

 

 

art2all.net