Trần Dzạ Lữ

                                    

                                  

MÔI

 

 

Môi người chạm với môi tôi

Chợt nghe ấm cả một đời yêu thương

Mùa xuân sà xuống trong hồn

Trái tim cũng biết rung chuông, cùng chiều…

Môi người thơm biết bao nhiêu

Môi không bùa ngải, lại xiêu ḷng này!

Một trưa kỷ niệm đong đầy

Ái ân ngỡ đă ở đây bao giờ…

Môi người đỏ đến hoang sơ

Đậu vào nhau đến thẩn thờ, phải không ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 10 năm 2011 )

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net