TRẦN DZẠ LỮ

MỘT BÀI THƠ TẶNG BẠN CŨ

 

Lây lất rồi cũng tới

Năm hai ngàn Trung ơi

Người ta quen ăn phở

Phần ḿnh th́ ăn xôi!

 

Tiếc đời không được dài

Mầy ra đi quá sớm

Vợ con như h́nh nộm

Lơ ngơ thế gian này!

 

Tiếc mầy không được sống

Để thấy computer

Chỉ một cú nhấp chuột

Thế giới nằm trong tay…

 

Tiếc mầy không c̣n hay

Người t́nh xưa vẫn đợi

Quận Bốn không c̣n mầy

Tao qua hồn chới với!

 

Lây lất rồi cũng tới

Năm hai ngàn Trung ơi

Tao sống là để đợi

Trả cho hết nợ đời…

 

Trả xong, lại về Trời

Quy luật không cưỡng lại

Lúc chết đâu ngần ngại

Nhưng chết thế nào thôi !

 

Trần Dzạ Lữ

      

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net