TRẦN DZẠ LỮ


MỘT CHUYẾN BAY
 

 


Lần đầu trong một chuyến bay
M Phu, Lơ Đễnh cầm tay nhau rồi
Ngời ngời chụm bốn bờ mi
Chỉ trong khoảnh khắc thay lời nghn năm
Trời cao chắc cũng khn cầm
Giọt chu chc phc, đất xăm hnh hi !
Thanh xun nu lại ngy mai
Tri tim V Kỵ lăn ngoi thời gian
Cn em như một cung đn
Rung bao giai điệu, đ vng no phai ?

Lần đầu trong một chuyến bay
Qua se sợi nhớ cho di trng khơi..
Mai về gọibậu : Mnh ơi!


Trần Dzạ Lữ
 

 

 

art2all.net