Trần Dzạ Lữ         

 

 

m ộ t   v ̣ n g   t a y

 

Cứ chờ một ṿng tay ôm

Liêu trai em đến, bồn chồn ḷng anh !

Mấy mùa phai hết lá xanh

Đường xa xứ lạ cũng canh cánh chờ

Chờ nhau biết đến bao giờ

Ṿng tay ôm trọn, mắt hơ hớ t́nh ?

Hay là huyễn mộng trong anh

Đă như quán tính vẽ thành chiêm bao ?

Cứ chờ mà em trôi đâu

Thôi, về ôm bóng ḿnh cau mặt…buồn ?

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n tháng 5 năm 2011 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net