TRẦN DZẠ LỮ

 

MA ĐNG CỦA ANH

 

 

SiGn vẫn c ma đng

Bởi v anh thiếu một vng tay em

Biển x, sng bủa quanh hồn

Từ em ngăn ngắt nụ hn nửa vời !

 

SiGn anh, thiếu niềm vui

Buồn dư, nhớ đ nư rồi em ơi!

Vứt đi, lượm lại cuộc người

Chỉ nghe mưa mốc, hết thời ti hoa

 

Se lng thế hệ can qua

Mấy yu thương để nhạt nha tnh nhau ?

By giờ anh đy, em đu

SiGn anh, ngậm chim bao đm tn

 

Bưng lng chờ đợi xun sang

M sao đng cứ mang mang quanh mnh ?

SiGn anh, gọi tn em

Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi

 

Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net