TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

MƯA QUY NHƠN

Anh về đội mưa Quy Nhơn
Mưa xang biển nhớ, bồn chồn trong tim
Mưa. Mưa. Anh lại tm em
Tm mi rượu mật, tm đm địa đng

Tm ngy cắt nỗi hm oan
Cho cy hạnh phc cha sang lng ny
Mưa Quy Nhơn. Mưa lay phay
Anh qua phố cũ, dấu giy vẹt xưa

Mưa Quy Nhơn. Mưa cũng vừa
Ngy đm anh đứng đội mưa, khng nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lc em về với anh

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net