TRẦN DZẠ LỮ

 

MÙA XUÂN ĐI THĂM NGƯỜI T̀NH CŨ

 

                        

Chạm nhau rồi lại ngậm ngùi

Bốn mươi năm chẳn anh rời xa em…

Thời gian là mũi tên đen

Bắn vào em, bắn vào em nỗi buồn!

Anh bay trong cơi vô thường

Lời yêu ngậm ngải-mộng trườn…ngoài khuya!

Chạm nhau rồi lại …thầm th́

Thôi em ở lại, ráng gh́ …nhớ thương!

Có duyên, không nợ, nên c̣n

Khung trời kỷ niệm ăn ṃn tháng năm…

Chạm nhau rồi lại… âm thầm

Anh về xa xót,em nằm chiêm bao…

Cảm ơn đất cũ, trời cao

C̣n thương một dải lụa đào phất phơ!

 

 Trần Dzạ Lữ

 (Trúc Giang, mồng 6 tháng giêng Nhâm Th́n, 2012)

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net